Menu Home

sule

​​Sule vs Azis Gagap

Sule: Ziiis… Napa Lo Kok Diem… ? Azis: Gu… gu… gue… la… la… lagi… se… se… sedih… Le… !!! Sule: Lhaa… emangnya sedih kenapa Zis… ? Azis: Ka… ka… kata… O o o… Orang orang… pe… pe… pe nyakit… ga… ga… ga… gagap… gu… gu… gu… gue… me… me… me […]